Facebook LinkedIn E-mail RSS

Styrt av oppveksten – klemt inni A4?

Published on 17/12/2012, by

Et julebudskap fra Jesper  Juul  og en reminder av Louise Hay (“Fjern mentalt søppel”) får meg til å nå ut til flere her…

Julebudskapet ga jeg egenhendig til nære og fjerne i julen…. Stor A3 kopi klemt inni  noens julekort- for; kjære medmennesker, du og jeg MÅ ikke være blinde på dette….(vi er nok det….)

Som jeg sa til en; våre barn er oppvoksende business for psykofarmaka-industri (ta en pille, føl deg bedre,vær som A4..) (- Husk media-debatten om overforbuk av adhd medisin, sovemedisin – you name it..) og et økende marked for terapeuter og psykologer og “shrinks”.

Stoffmisbruk (eller andre uvaner og avhengigheter) har også stor grad av kobling til dette.

Dine barn /mine klienter, sa jeg småslemt til en venn for å få fart på skrekk-advarsel i julebudskapet mitt. Jeg har veldig mye annet stoff i samme retning men Juul pekte rett på en konkret del av det…Nemlig noen av dagens foreldre og deres følelseregler (jeg syns jo mest forrige generasjon men noe kan ha skjedd i nåtidens “overfladiske, busy /tildels materielle og elektroniske-nettverk-liv”…) :

To the Point;

Det kommer frem av Juuls julebudskap at foreldre i senere tiår har utviklet en tendens til at følelser ikke skal syns eller tillates… stigende frustrasjon, utmattelse, manglende livslyst og dårlig mental helse er prislappen… (barna).

Verden over har psykoterapeuter, psykologer og psykiatere behandlet millioner av voksne hvis liv ble forkrøplet av en oppvekst av fjerne, følelsekalde (følelsesredde), ..følelsesfiendtlige eller kontrollerende (!) (eller ignorante) familier som er destruktive.

Kontrollerende ledelse har skadet  ideer, initiativ, drivkraft og samskaping i Business og ennå mer makt har vi “store” i familien!

Behovet for å Bli sett og hørt. Håper det ringer en bjelle for flertallet. Planlegg en Private Change – Gull Verdt! La psykologer få færre kunder…

Av det jeg ser er ofte barnas frustasjon; Prestisje, rollespill, forventinnger, prestasjoner, flink hvis flink, elsket hvis flink/elsket hvis du spiller rollen ……endel av det. Dette er også innestengte følelser, lite av Den Gode Samtalen… De spiller den VI vil se…

Foreldrene er vel presset selv, på hva andre syns, prestisje, familesystemer, møte opp etter forventningene, ha ungene i “boksen”. På nittitallet kunne vi med ironi snakke om at vi lagde mye A4 barn, eller faren for det – i familiene og i skolesystemet, i foreldrenes jakt på prestasjoner. Nå mener Juul vi at “Vi er på A5 nivå”. Morsomt bilde /metaphor.  – I like that..

Dagens barn har mere rammer og betingelser og krav enn noen gang og hvis vi ikke tar oss i nakken ender de i størrelse visittkort. (Mentalt.)

Dagens barn er i faste pedagogiske insitusjoner som de ikke kan velge om de vil ta, uten at det betyr det er verdiløst eller bare feil..De fleste har bare ukentlige voksenfrie soner og er under overvåking av velmenende voksne. Selvfølgelig er det også positive sider, men her er fokus på at barn og ungdom ofte er fratatt å leve ut eller integrere sine naturlige og meningsfulle og av og til skremmende og sårbare følelser. Spesielt de negative følelser greier vi å koste under teppet, eller “klappe igjen”.  Jeg opplever selv  “det tar seg ikke ut” – og saken er closet…

VI er foreldre som strever etter vellykkede, velfungerende barn, ofte projiserer VI foreldre VÅR frustrasjon og egne paradisforestillinger på barna, dette er normer som er ennå mer menneskefiendtlig enn de som dominerte borgerskapet på 30tallet. 

Barna har lov å være glade snille sosiale harmoniske, vi vil vel ikke undertrykke barna – men gjør det likevel, hver eneste dag “24/7″. Det er faktisk uheldig at agressivitet problematiseres tidlig og den er etterhvert bare tillatt hvis den er intellektuell og velartikulert…

Gutters aggressivitet er mer direkte og fysisk enn jenters, så det er flere “urolige problembarn” der…. Tiltross for at pedagogikk domineres av kvinnelige verdier er det en misforståelse innebygget i dette med aggressivitet. Den fører ikke til vold i seg selv, men barn som UTSETTES for verbal og fysisk vold, ELLER deres egen frustrasjon og aggressivitet forbys, vil lettere utvikle seg til voldsmenn. Normalt blir det mest av ubalanserte, depriverte, frustrerte, innestengte og inneklemte voksne (og ungdom). Det er ikke tvil om at oppvekst ofte er litt inneklemt. Change it?

Her vil jeg gjerne legge til at det i annet av mitt stoff (nytt i Norge) fremkommer at Høysensitive barn har mye større (værre) ettervirking av oss kontrollerende eller overkjørende eller “Abusive” foreldre.

Bare munnhuggeri eller ydmykende utsagn… It works.

Og det virker sterkere, mer som en traumatisk opplevelse som trigger angst og stress senere i livet. Visste du?

Det er OK å forby vold og formidle den kulturelle pakka (fint), men det er ikke OK å fordømme eller undertrykke aggressive reaksjoner. De aller FLESTE voksne mennesker er aggressive de første gangene det er større konflikter i et parforhold……. (got it?) så det tar tid å kunne verbalisere konflikter og snakke fornuftig ut om det.

Så hvorfor skal barna være flinkere… kanskje det er lurt å la de få ut hva de føler og kultivere konflikten over tid? -Forutsatt at de voksne selv har kultiverte konflikter. …Barna gjør ikke så lett hva du SIER at de skal, men de gjør det du gjør, det DE ser at VI gjør. Prøv å vær en fornuftig rollemodell… No one’s Perfect, da går det på å erkjenne… 

Når vi FORDØMMER barns aggresjon eller “pedagogiserer den vekk” fratar vi ofte deres mulighet til å sifra at de ikke trives, at det er noe som ikke stemmer, at det er noe som oppleves frustrerende, tenk på at det MÅ ut, fra nå!

Jo mer fordømmelse et barn hører på jo mer aggressivt blir det. I mine tilfeller ser jeg også typiske trekk som “innelukket”, mistrivsel.

Det kan være frarøvelse av behov…Deprivasjon. Følelsen av at man ikke blir sett og hørt eller ydmykende tilsnakk.

Juul avslutter sitt Juulebudskap/artikkel  “Hvis du tilhører det neo-romantiske flertall som gir sine barn ansvar for å skape en verden som er mislykket for de voksne, så vil han be deg overveie om ikke både du og ungene dine fortjener bedre?”

Biten som Louise Hay inspirerte meg med er i korte trekk at mentalt søppel skaper fysisk sykdom (“as well”) . Tilleggsbidrag er her er at mentalt søppel medvirker til at vi lettere trenger Rullator, som drugs og alkohol og piller. Likemye mat som dop. -Og sex. Den økende trøstespisingen. Det har veldig mange utkommer / ETTERVIRKNINGER å ha innestengte eller fæle følelser.  (Som “Not Good Enough”…eller oversett, eller overgrep – bare noen eksempler.)

Mentalt søppel har selvfølgelig flere kilder enn “foreldre” så den saken kommer opp på ny. Her var en Warning til oss foreldre. Slipp følelsene løs begge veier, det kan hende foreldrene selv er depriverte eller frustrerte og spiller en “Sykt lykkelig” rolle….

YOU Make that Change :)

Godt nyttår! -m/forsetter.

Kontakt annina@addictsandhabits.com for spørsmål, evt. telefon mellom 9-11 4826 9956

Home Addicts & Habits Styrt av oppveksten – klemt inni A4?
credit
© 2012 - Addicts & Habits. All rights reserved.