Facebook LinkedIn E-mail RSS

Pillegalskap hos både reseptskrivere og brukere…

Published on 09/05/2012, by

...

Her trengs det advarsel til hvordan vi ALT for lett får piller på resept i stedet for å ta vekk årsaken -og at bi-effekten ikke er smart. (Morgenbladet Sept. 2011; “ni av ti som tar Antidepressiva, kunne tatt sukkerpille… “) Forskningen innenfor kategorier psykofarmaka er fusk… Det er en egen sak vi kommer tilbake til som har overskrift  LØGN om villedende forskning (som øker våre gale pillevaner..)

Det skurrer kraftig det meste vi har innen Lykke-repertoaret -og det vi sier her er MYE saftigere enn “at det ikke virker”. Noter deg;  du kan bli overstadig, voldelig, avhengig eller forbannet lett dø eller drepe… Dagbladet er glad i slikt så de hadde digre bilder på forsiden 4.5, men artikkelen kom bare med …”Bismak, enkle bivirkninger og mange som ikke ble lykkelige”. Ingenting (pjus i forhold).  Se også;

KORRUPSJON eks.i  Norge 2003 og dom PfiZER  2010 i enden av artikkel.

Men Antidepressiva er SSRI type medisin og er ett SEROTONIN-regulerende stoff  siden 1990. Det  å regulere et Serotonin signalstoff …(!) det du bør lese om i BIO KJEMISK UBALANSE artikkel her.  Det kan absolutt være (det er..) en biokjemisk ubalanse du har OG muligens er du også SKADET av matvalget ditt – dvs du dupper kraftig – mister livsgnist – ber om piller…. (eller du får de før du ber….)  og den teite runddansen er at din egen-produksjon på serotonin og dopamin blir ennå svakere.

I Norge  2011 er det skrevet ut 97 mill.doser anti-dep. til oss skarve 5 mill. Budskapet Dagbladet hadde var jo at ikke alle mulige dupper skal bli pille-bruk. (Men en lege på B. syntes jo det..) Kunsten er å be om hjelp av kognitiv og terapeutisk karakter, ikke dopes.(Biomolekylær med. : Ja!) Andre som er ekstremt mye brukt i Norge som nå er på overforbruk-nivå med USA, er ADHD medisinen Ritalin. DET har jo effekt, bevare meg vel men det er et amfetaminstoff  som dine barn kan videreselge og gjøre andre unødig avhengige av. OG de selv behøver heller ikke dette stoffet for å være seg selv, godt nok…om de ETER rett mat, det er også informert om; Melkeproteiner og sukker må vekk, mye av hveten også antar jeg på stående fot, vanene våre er FEIL.

Men Norge har altfor lav terskel for å gi dette på resept og den som fant opp diagnosen angrer seg! Han ville ikke satt ADD/Adhd inn i definisjonene på verdenskartet over Diagnoser hvis han hadde visst hvor mye drugs som da skulle pøses ut. Egen artikkel om ham har jeg her, og om diagnose-manulanes fremvekst med fokus på bipolar, ADD mm. Folkens, vi begynner å ane…. Her er først litt Inspirasjon om pillerier, bare et “snev”.

LYKKEPILLER og andre ANTIDEPRESSIVA

Særlig medikamenter  mot depresjon og faktisk noen som er for røyke-avvenning er volds-økende eller volds-“enablers” (muliggjørere og pådrivere på godt norsk..); Iver Mysterud skriver i VOF nr 6 2011 at det er lite oppmerksomhet rundt bieffekten: økte voldstendenser  (vold er jo et av hovedproblemene i samfunnet) så hvorfor trigge mer av det… SÆRLIG når ikke anti-dep.drug hjelper. – Du bare blir avhengig! Eller du fixer sterkere…(!). Biomolekylære endringer hjelper sammen med samtale terapi, det er påvist i 60 år men et ungt område som SAKTE har nådd ut til oss fordi de FLESTE fastleger tenker piller. Forskingsosiologi er også grunnen... Det ene (farmasi) tar voldsom plass i forhold til det andre og følger “bærere i personer” og enorme bærere av budskapet i PR apparatet som fremmer Big Pharma/USAs BNP. (Grådighet er altså grunn3.) – Forskeren som Iver Mysterud beskriver (VOF nr 6 2011) fant 1527 tilfeller av vold i sammenheng med medikamentbruk, hvor 31 medikamenter gjentok seg, og de viktigste var 11 for antidepressiva, 6 beroligende og 3 av typen ADHD medisin…

 

Korrelasjonen var svakere innen antipsykotia og fraværende for nesten alle knyttet til eplilepsi. Sammenhengen var derimot tilstede ifb med vareniclin (Røykeavvenning). Som eksempel på Lykkepille er Seroxat sterkt representert og den adferdsendring er både å PÅVIRKE PERSONLIGHET og å lindre depresjon….. Men vold utgjorde bare 0,25 prosent av alle mulige bivirkninger, likevel interessant, kanskje overdoser for noen gjør fæle handlinger mer mulige? Kanskje disse på resept ofte blandes med alkohol og den som tar det dør (Withney Houston, Xarax og alkohol om jeg husker rett). Kanskje de som blir mentalt oppblåste og tøffe av det isteden er ..voldelige… (vår egen ABB var dopet men ikke på det som omtales her, likevel er det fæle historier under): Voldshandlingene var representert i ulike typer pasienter og kunne være alt fra drapstanker, fysiske angrep, mishandling eller symptomer på vold. Lista over aktuelle medikamenter, flest blandt de antidepressive /lykke.. var dominert av preparater påtvers som hadde med Serotonin og Dopamin i hjernen å gjøre.

Det er flest tilfeller av antidepressiva som øker tilgjengeligheten av Serotonin ved å hemme opptaket i synapsene (åpningen mellom enden av hjernecellen som sender ut S og som mottar S) Vareniclin øker tilgj.heten av Dopamin for å motvirke signalstoffet acetylkolin på de såkallte acetylkolinreseptorene (mottakere for stoffet). Natrium-oksibat er et stoff som stimulerer utskilelse av dopamin og brukes ved bl. a. Søvnevansker som Narkolepsi… Amfetaminer som er for AD/HD ,ADD øker konsentrasjonen av Dopamin og Serotonin. 

Svakheter i undersøkelsen er i hvordan de observerte vold. En underrapportering er likevel sannsynlig, mye vold blir ikke connected med NOE medikament.. det nedtegnes neppe i vanlige journaler til den aktuelle farlige  prosent av de milliarder som bruker antidepressiva og amfetamin/Ritalin, eller lign. (Det ble IKKE funnet noe match i vanlige stabiliserende valproinsyre, karbamazepin og fenytoin.) Disse brukes mest av folk med bipolar lidelse (red anm) og kan oppleve PSYKOSE i den akutte maniske fasen og vil derfor være nær voldelig oftere. Det kan være en reell og alvorlig bivirkning av de andre derimot , en liten gruppe som er varenicelin og serotoninregulerende  lykkepiller; De ti med høyest sammenheng og risiko for vold i denne lille studien (Mysterud VOF nr6-011);

  1. Vareniclin – røykavvenning, påvirker dopaminnivået i hjernen
  2. Fontex – Antidepressivt , påvirker serotonin
  3. SEROXAT —“—-
  4. Amfetaminer – til AD/HD, påvirker serotonin og noradrenalin
  5. Lariam (for malaria)
  6. Strattera – AD/HD , påvriker noradrenalin
  7. Halcion – benzodiazeptin som brukes ved søvnløshet og innsovningsprobl.
  8. Fevarin- antidepressivt , påvirker serotonin
  9. Efexor – —“—– og noradrenalin
  10. Pristiq – samme som over

SKYTEDRAMA med sammenheng til antidepressiva;

Økt relativ risiko for agressiv adferd ifb med behandling selv om det gjelder få, sier Ivar Mysterud i samme nr av VOF(Vitenskap og Fornuft) www.vof.no. . Som etter den fæle hendelsen på Utøya er det ofte lokk på OM de har kjemisk hjelp til personligheten, psykosen og/eller handlingen. (!!!! For et rettslig lokk !!!)

Men; en 42 år gammel mann i Norge  som gikk på Cipramil fikk i 97 redusert straff etter å ha forsøkt å ta livet av en sykepleier i rus, Høsten 99 var han behandlet med Fevarin som han måtte slutte med pga mangel på selvkontroll…tilsv. Da han gjorde drapet var han innlagt for behandling av depresjon på psykiatrisk avdeling på et sykehjem på Østlandet, en kveld han ikke fikk sove, irritert og ut på gangen…forsøkte å drepe en sykepleier… uten dette middel var han derimot bare deprimert men rolig…mannen fikk kansje nedsatt dom fordi behandlingen med Cipramil ikke var hans ide… En 15 år gammel gutt i Tennesee skjøt sin far etter ti dager på SEROXAT. Så tok han sin mor/ angrepet med sneskuffe. Chris Shannahan 15 fra Idahoe drepte en kvinne i butikk etter 3mnd SEROXAT.En 12 år gammel gutt skjøt sine besteforeldre  og antente deres hus. I New Jersey inviterte en mann inn en liten gutt på 6 og voldtok og drepte ham bestialsk, påvirket av SEROXAT. De på skolen i Colorado som i 1999 skjøt vilt om seg og drepte 13 såret 21 og begikk selvmord hadde ØKT dosen Fevarin dagen før… (Breivik hadde i seg en ideel dose Efedrin-mix og anabole sterioder)

En mann i Australia drepte sin kone og prøvde å ta seg selv men ble dømt,  men det ble vektlagt at han spiste lykkepille og fikk fritak fra der han var kjemisk….DOG; tidligere dømt for forsettlig drap MED medikamentet- DETTE VAKTE OPPSIKT, det er komplekst å skru av og på skyld ihht kjemiske preparater (!). Det er beskrevet flere fæle drap etter bare noen dager og uker fra de starter med Seroxat (gjelder selvsagt %) !

SENTRAL BOK er  “Side Effects”:   a prosecutor, a whistleblower and a bestselling antidepressant on trial (2008) fokuserer på snusk, betalte forskere, og bivirkninger av psykiatriske medikamenter som brukes i primært behandling av depresjon (SSRI; såkalte lykkepiller),  primært selvmordsrisiko men også voldstendenser og selvskading. I boka rulles det opp hvordan disse bivirkningene så dagens lys i USA takket være noen iherdige enkeltpersoner og på tross av psykofarmaka-/industriens kamp for å holde på info om disse bivirkningene for seg selv. Boka er skrevet av psykisk helse-reporter i avisen Boston Globe, Alison Bass..

Se også “Prozac Backlash”, av J. Glenmullen.

Overcoming the dangers of Prozac, Zoloft, Paxil and other antidepressiva with safe effective alternatives… Det er også gitt ut en stor (annen) bok om Pharma-svindel (kommer i neste artikkel) .

Tar med litt om legene; Når legene sover i timen –  får du piller før terapi.  Demper kun symptom.. Det er Helsetilsynet som har gitt legene beskjed om at slik skal det være; piller først psykoterapi etterpå. Psykiatere er også utdannet leger og kan skrive ut antidepressiva til sine pasienter. Den retten har ikke psykologer.

– Det er en svakhet ved de nasjonale retningslinjene, at de ikke har tatt større del av de psykologiske fagmiljøene med på råd. I 2003 ” ta hele fagmiljøet med i prosessen mot nye anbefalinger eller retningslinjer”, lovet Guldvaag. Det var Helsetilsynet som fikk laget retningslinjer for behandling av mennesker med depresjoner og stemningslidelser. De er utarbeidet  av psykiatere fra Norsk psykiatrisk forening ser det ut som.  Her het det at legen bør prøve ”2 stk. vel gjennomførte forsøk med antidepressiver” – før pasienten henvises til psykoterapi…. Beskrevet av en skeptisk psykiater i Legetidsskrift ifjor; ” Pasienten kommer til fastlegen, som har satt av ti minutter til en pasient som klager over vantrivsel på jobben, en sur kone eller ektemann, økonomiske vansker, uhøflige barn og en vrang sjef, med andre ord ganske vanlige problemer som ikke kan løses på de tilmålte ti minuttene. Hva gjør så legen, ofte etter anmodning fra pasienten: … Han eller hun får en kur med antidepressiva lykkepillen — som ut fra min erfaring aldri gir verken lykke eller glede. Men, medikamentene i denne gruppe psykofarmaka ……. ” ..Demper følelser på mangt og meget, også angst, glede, sex (impotens er bivirkning over tid)  “…. Som oftest har legen eller psykologen verken tid, interesse el­ler nødvendig kunnskap til virkelig å undersøke hva som plager den en­kelte; som selv kan gi legen oppskriften på problemet, nemlig en kur med SSRI-preparater 

KORRUPSJON eksempelvis Norge 2003 og PfiZER  2010

Fire offentlig ansatte leger mottok hvert år 600 000 kroner fra legemiddelfirmaet Glaxo Smith Kline . Dette er firmaet som produserer lykkepillen Seroxat. Legene har sitt eget firma hvor pengene fra medisinindustrien går inn. Men de er ikke bare lønnet av industrien; de er også offentlig ansatte behandlere med ansvar for utskriving av resepter. (Publisert 2003)

NRK Brennpunkt fikk delta på ett av kursene – som viser seg å være gjennomsyret av reklame for lykkepillen Seroxat. På slutten av kurset slipper også firmaets egen markedssjef til med sin reklame for Seroxat. Legene benekter at kursingen og pengene de mottar fra legemiddelprodusenten får dem til å skrive ut flere Seroxat-tabletter enn de ellers ville ha gjort. De lar seg altså ikke påvirke – og derfor er ikke dette korrupsjon(?) Senere skudd på stammen (2010) er at Pfizers forsker faket funn til fordel for Pfizer i tretten år, sitter nå inne i ti år les her, ennå ferskere Artikkel om ren forsker- og PR svindel kommer snart basert på  en også heftig VOF artikkel 2011 (Vitenskap&Fornuft, www.vof.no) Update fra Forside Dagbladet 4mai 2012 er (bare) en filleskygge av denne, det at vi blir kvalme, lettere får slag, magen er rar, nedsatt sexlyst, ABSTINENS når medisinering avsluttes, dvs avhengig.. For meg er det mest viktig dette at du blir semre…til å takle livtets skyggesider og at veldig mange øker doser eller velger sterkere saker, andre drugs, vi vil henge oss i dette repet, på glass, flaske, pulver Bramnes sier i Dagbladet at det ikke er overmedisinering…(!)

FRONTIERS in PSYCHOLOGY gir fersk forskning på at SSRI-med. gjør mer skade enn gavn. Biolog Paul Andrews, Mc Master University. Det er funnet ut tilsvarende science  mange andre steder. Mange. Og; utover utover anti-depressiva….Mer kommer.

Kontakt annina@addictsandhabits.com for spørsmål, evt. telefon mellom 9-11 4826 9956

Home Addicts & Habits Pillegalskap hos både reseptskrivere og brukere…
credit
© 2012 - Addicts & Habits. All rights reserved.