Facebook LinkedIn E-mail RSS
formats

Ubalanse kan bli sexmisbruk eller sex-avhengighet…..

Published on 28/07/2012, by

… Det ergelige og… fascinerende… med avhengighet er at vi har både kjemiske avhengigheter (piller, alkohol, mat, sukker, “drugs” og annet som endrer modus i hjernen veldig lett…) -og-  vi kan omforme dette i aktiviteter, gjerninger. Iblandt er det relatert til handlinger. Shopping og spill er slike avhengigheter. Handlinger vi ikke kan la være å gjøre omigjen og omigjen for å oppnå den etterspurte “feelingen”. ….Litt vanskelig å si om

(Les mer)…

Home 2012 July
credit
© 2012 - Addicts & Habits. All rights reserved.